Caracal

Colegiul Național „Ioniță Asan”

Cuvânt înainte

 

Ing. Eduard Ciocăzanu

Primarul municipiului Caracal

 

     Este pentru mine o cinste și o bucurie, în calitate de primar al municipiului Caracal, să prefațez o lucrare cu caracter monografic închinată Colegiului Național „Ioniță Asan”, în anul în care împlinește 125 de ani de existență, sărbătoare care coincide în mod fericit cu aniversarea a 475 de ani de atestare documentară a orașului Caracal.

     Cartea de față nu este o monografie în sensul propriu al cuvântului. Asemenea lucrări monografice, mai ample, au fost făcute și cu alte diferite prilejuri: aniversarea la 80 de ani a liceului, la Centenar etc., având ca autori personalități marcante ale învățământului caracalean: prof. em. Pătru Crăciun, prof. Florian Petrescu, prof. Dumitru Botar, prof. Paul Aretzu.

     Lucrarea de azi este o carte omagială dedicată marcării, în scurgerea implacabilă a timpului, a anului 125 din viața bătrânului dar mereu tânărului liceu „Ioniță Asan” din Caracal.

     Evident, fiecare liceu are povestea lui. Cea a liceului azi sărbătorit se deosebește de celelalte prin vârsta sa venerabilă, prin roadele umane, adevărate mere de aur, pe care le-a dăruit orașului, țării și lumii întregi, roade care în timp au rodit și ele alte roade de inteligență umană. Mii de absolvenți și-au luat zborul spre cele Pătru zări ale lumii purtând la propriu și la figurat emblema liceului caracalean.

     Mie, ca primar, îmi revine misiunea onorantă de a aduce un omagiu cordial tuturor celor care-au făcut faima acestei corăbii a științei și culturii românești.

     Totodată, îmi face plăcere să amintesc aici contribuția minunaților dascăli care, cu har și devoțiune profesională, cu tenaCîţate și Dragoste de copii, au format mii de cetățeni loiali țării, oameni de nădejde pentru propășirea ei: academicieni, profesori universitari, medici, profesori, ingineri, economiști, artiști remarcabili, recunoscuți și dincolo de granițele țării.

     Pentru toate acestea, felicit colectivul didactic, elevii diligenți ai liceului, cărora le urez fericire și realizare deplină în viață, iar liceului îi adresez urarea plină de semnificații afective.

     Vivat, crescat, floreat lyceum caracaliensis!

 

Colegiul Național „Ioniță Asan”

Prestigiul continuităţii

Dan Ciocan

Parlamentar de Olt

 

    Mă bucur să particip azi la o mare sărbătoare de suflet a Colegiului Național „Ioniță Asan”, a caracalenilor și a romanațenilor, aniversarea a 125 de ani de la înființarea, la 10 octombrie 1888, a prestigiosului și reputatului liceu.

     În mod fericit, această sărbătoare are loc în anul în care municipiul Caracal, „alma mater” a acestui locaș de cultură, împlinește 475 de ani de la atestarea sa documentară, motiv de dublă bucurie pentru caracaleni.

     Liceul „Ioniță Asan” constituie, așa cum l-a dorit primul său director, Constantin Locusteanu, un focar de știință de carte pentru locuitorii acestor meleaguri.

     De pe băncile sale au zburat spre cele patru zări viitori academicieni, profesori universitari, artiști ai poporului, profesioniști emeriți, ingineri, profesori, economiști, artiști plastici, scriitori, dar mai cu seamă oameni aleși, oameni de înaltă cultură și deosebită responsabilitate civică, animați de spiritul dragostei față de țară și neam, făuritori de prestigiu românesc în lume.

     De-a lungul îndelungatei sale istorii, corpul profesoral, mereu de elită, a asigurat pregătirea, instruirea și educarea a zeci de mii de tineri.

     Pentru toate acestea, felicit „in corpore” liceul, profesorii, elevii și părinții elevilor diligenți ai liceului. Vă încredințez de întreaga mea apreciere și considerație, ca și a celor care diriguiesc destinele învățământului românesc.

     Vă asigur de tot sprijinul meu personal în ampla acțiune de reabilitare materială a acestui excelent complex liceal care, după cum se vede, a început deja.

     Vă doresc succese tot mai mari.

     Vă doresc sănătate și fericire!

     Trăiască întru vecie Colegiul Național „Ioniță Asan”

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: