Despre noi

Scurtă prezentare a istoriei Colegiului Național „Ioniță Asan”

Virban Titu     Istoria acestui liceu este lungă, bogată și prestigioasă. Ea a fost bine detaliată în Monografia profesorului emerit Crăciun Pătru, din 1969, completată apoi, în monografia profesorilor George Petrescu și Florian Petrescu, de la Centenar, adăugită cu fapte și documente inedite în Monografia din 1998 a profesorilor Paul Aretzu, Dumitru Botar și Florian Petrescu, atunci când liceul a primit denumirea de Colegiul Național „Ioniță Asan” și, în fine, în studiul monografic de acum cinci ani redactat de către un colectiv coordonat de profesorul Aretzu Paul.

     Ca date cardinale în istoria liceului, un fel de „C. V.” al acestuia, se impun memoriei noastre:

  • anul înființării sale, 1888, mai întâi ca gimnaziu, având ca director pe Constantin Locusteanu, autorul primului Dicționar Geografic al județului Romanați, veritabilă monografie a acestor meleaguri;
  • anul 1889, când a luat ființă Biblioteca al cărei nume a devenit, în 1902, „N. B. Locusteanu”, în urma unei donații extrem de valoroase a acestuia;
  • anul 1891, când gimnaziul primește spre folosință un interesant și frumos local, cu o arhitectură inedită, devenit apoi Liceul nr. 2 de fete și, mai apoi, Școala Generală nr. 5;
  • anul 1891, când gimnaziului i se dă numele de „Ioniță Asan”, prin Înalt Decret Regal semnat de Carol I, document găsit în arhivele vremii, în Biblioteca Academiei Române, de către neobositul profesor Florian Petrescu;
  • anul 1919, când gimnaziul se transformă în liceu (director, Mihail Dimonie);
  • anul 1928, când se dă în folosință actualul local al liceului (director, D. C. Eftimescu). Începerea lucrărilor, în 1922 (director, Silvestru Băleanu, care a dus apoi tot greul acestui laborios demers edilitar), a avut la bază Decretul Regal al Regelui Ferdinand I;
  • anul 1936, când liceul este înzestrat cu o frumoasă sală de teatru (director, Nae Ionescu);
  • anul 1944, când se pun bazele Societății culturale „Haralamb G. Lecca” (director, Crăciun Pătru);
  • anul 1947, anul înființării Pinacotecii „Marius Bunescu” (director, Crăciun Pătru).

     Urmează, apoi, o suită de transformări cu care am fost contemporani, mai mult sau mai puțin inspirate și benefice, la care, ca toate celelalte licee, se supune și liceul „Ioniță Asan”.

     Liceul a fost sărbătorit cu tot fastul, în patru momente memorabile. În 1980, la 80 de ani (director Pătru Crăciun), în 1988, la 100 de ani (director Florian Petrescu), în 1998, la 110 ani, cu prilejul atestării denumirii de Colegiu Național (director Tanța Negroiu-Drăghici) și în 2008, la 120 de ani (director Ionuț Dan Vișănescu).

     De pe băncile acestui liceu s-au lansat în viață, conturându-și primele năzuințe, viitoare personalități care au onorat cum se cuvine emblema „L.I.A”.

     Dacă, printr-o minune tehnică, am putea asculta glasurile și gândurile înaintașilor elevilor de azi, ne-am da seama că ele exprimă idealurile comune ale acestor 125 de generații: dorința de muncă, Dragostea de țară și de locurile obârșiei lor, respect pentru valorile umane.

     Succesele și împlinirile absolvenților liceului nostru se datorează, în mod determinant, valorosului corp didactic, prestigioșilor dascăli ai săi, precum: Constantin Locusteanu, Constantin C. Ionescu, Ilie Constantinescu, Silvestru Băleanu, Mihai Dimonie, Aristide Popovici, D. C. Eftimescu, Dumitru Tudor, Emanoil Arghiriade, Nae Ionescu, Constantin Șăineanu, Mișu Marinescu, Petre Stroie, Crăciun Pătru, Nicu Predescu, George Petrescu, Vasile Fărcășanu, Livia Petrescu, Elena Fărcășanu, Mariana Petrescu, Irina Uciu, Dan Constantin, Gheorghe Anton, Ștefan Marin, Paul Tatomirescu, Maria Petrescu, Diaconu Rodica, Panțir Maria, Tingire Maria etc., la care se adaugă, in corpore, pe bună dreptate, colectivul didactic de azi.

     Din rândurile acestora s-au detașat personalități puternice, directori de liceu plini de inițiativă, devoțiune și har, care au reușit, pe de o parte, să asigure calitatea procesului de învățământ și, pe de altă parte, să contribuie la dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a liceului. Numele lor se regăsesc în larga listă de mai sus. Aș adăuga însă, în respectul adevărului, contribuția la dezvoltarea recentă a liceului a directorilor Florea Păunică, Elena Fărcășanu, Petrescu Florian, Ștefan Marin, Tanța Negroiu-Drăghici, Dan Ionuț Vișănescu și a noastră, a celor de azi.

     Aproape toate marile personalități ale orașului Caracal și-au plimbat pașii pe vastele coridoare ale liceului, și-au luminat mințile ascultând prelegerile excelenților lor mentori spirituali sau au privit cu atenție tablele pe care creta din mâna profesorilor însăila soluții la problemele aparent imposibile.

     Au trecut prin școala noastră, legându-și numele de aceasta: Artistul Poporului Ștefan Braborescu, Artistul Poporului Marius Bunescu, academicienii Vasile Maciu – istoric, Tudor Ionescu-chimist, fizicianul Neda Marinescu, matematicianul prof. univ. dr. George Dincă – Doctor Honoris Causa al Universității „Pierre et Marie Curie” din Sorbona-Paris, membru al Academiei Europene de Știință, prof. univ. dr. Rădulescu Vicențiu, prorector al Universității din Craiova, oameni de știință emeriți: Oreste Alexiu – medic, Pătru Crăciun – profesor, Dumitru Alexandrescu – prof. universitar. S-au impus conștiințelor noastre Stelian Niculescu – informatician, George Stratan – fizician, scriitorii Mihail Drumeș, Virgil Carianopol, Nicolae-Paul Mihail, pictorii Ion Truică, Gh. Teodorescu-Romanați, Tudor Jean Popa, Teodor Catană, Ion Musceleanu, Hortensia Popescu, Sorin Chirimbu etc., muzicianul Nicolae Buicliu, compozitorul Radu Șerban, oameni de afaceri notorii, G. C. Păunescu, politicieni reputați, Florin Iordache sau, în devenire, Doru Frunzulică, Alex. Cumpănașu, ziariști: Dan Diaconescu, medici vestiți, precum Puiu Stoiculescu, Eugen Preda, Sandu Marcov, Petru Mercuț, Radu Ozun, Ciprian Tudoran, Titu Degeratu și mulți alții: Dănuț Ghiță, Mircea Talianu etc.

     Dar, dincolo de numele menționate (îmi cer scuze că timpul nu-mi permite să menționez și alte cunoscute nume), doresc să reliefez existența în structurile economice, financiare, sociopolitice și administrative, de învățământ și sănătate ale orașului Caracal, a zeci și sute de absolvenți.

     Numai în acest liceu, peste 60% dintre profesori sunt absolvenți ai liceului „Ioniță Asan”. Noi înșine, directorii actuali, suntem produsul autohton al acestuia.

     Sunt, de aceea, de mare frumusețe și caldă simțire și vor fi mereu actuale cuvintele maestrului Nicolae-Paul Mihail: „Un secol și încă douăzeci de ani sărbătorește azi liceul nostru <<Ioniță Asan>>, superb galion cu pânzele întinse, care navighează în timp spre a descoperi noi și noi continente spirituale. Pe lângă alte merite deosebite, cele mai mari, după mine, au fost crearea unui sentiment de solidaritate între generații, conștiința unei datorii irefragabile față de grupul din care au făcut parte, dovedită prin aceea că majoritatea absolvenților au ținut să lucreze chiar în orașul lor natal, și credința nestrămutată în destinul autohtonilor”.

     Vivat, crescat, floreat, lyceum caracaliensis!

Prof. Titu Vîrban

Directorul Colegiului Naţional „Ioniţă Asan”

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: