Secretariat

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  1. DESPRE INSTITUȚIE

1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției  – Legea educației naționale nr.1/2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

1.2. Conducerea Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan”

Director – profesor Titu VÎRBAN

Director adjunct – profesor Ines CRISTEA

1.3. Organizare
1.3.1. Regulament de organizare și funcționare – Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164557

1.3.2. Organigrama Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan”

1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor conexe Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan”

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională – http://cjraeolt.ro/

Slatina, județul Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, cod poștal 230015

tel: 0349.805.855; fax: 0349.805.856

e-mail: pcslatina@gmail.com

Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal – http://scoli.didactic.ro/clubul_copiilor_si_elevilor_marius_bunescu_caracal

Caracal, județul Olt, str. Piața Victoriei nr.19

tel: 0249.512.242; fax: 0249.512.242

e-mail: d_v_dan@yahoo.com

Clubul Sportiv Școlar Caracal – http://csscaracal.ro/

Caracal, județul Olt, str. Aleea Bibian nr.3

tel/fax: 0249.511.934

e-mail: css.caracal@yahoo.com

1.3.4. Carieră

1.4. Programe și strategii

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

  1. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public

2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 și datele de contact

 

 

 

2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

– Anexa 2 – Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001 – .doc

– Anexa 2 – Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001 – .pdf

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Anexa 3 – Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ – .doc

Anexa 3 – Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ – .pdf

Anexa 4 – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen – .doc

Anexa 4 – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen – .pdf

2.1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

2.1.5. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport anual privind accesul la informare – 2013

Raport anual privind accesul la informare – 2014

Raport anual privind accesul la informare – 2015

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare – 

2.3.2. Situația plăților – execuția bugetară – 

2.3.3. Situația drepturilor salariale –

2.4. Bilanțuri contabile – 

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice – 

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției

Director, profesor Titu VÎRBAN – Declarație de avere ; Declarație de interese

Director adjunct, profesor Ines CRISTEA – Declarație de avere ; Declarație de interese

2.7. Modele de cereri/formulare tipizate

  1. CONTACT

3.1. Datele de contact ale Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan”

Caracal, județul Olt, str. Bld. Nicolae Titulescu nr. 39,  cod poștal 235200

E-mail: cniasan2004@yahoo.com

Tel/Fax: +40(0)249 515260

http://www.cniasan.ro; https://www.ionita-asan.ro

3.2. Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact

3.3. Programul de funcționare al instituției – 08.00 – 20.00, de luni până vineri

3.4. Programul de audiențe

3.5. Adresa electronică pentru transmiterea petițiilor: cniasan2004@yahoo.com

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: