Rolul științelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării durabile

Coperta CD

 1. INFORMAȚII DESPRE APLICANT/ORGANIZATOR

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  Liceul Teoretic ,,Ioniţă Asan”

Nr. de telefon/fax/adresa posta electronica:

Str. B-l N. Titulescu, Nr. 39
Localitatea: Caracal, judeţul Olt, C.P. 235200
Tel/Fax: 0249515260
e-mail: cniasan2004@yahoo.com
Web: www.cniasan.ro

Iniţiatorul simpozionului:

Prof. Cristea Ines, profesor, ynescristea@yahoo.com

Coordonatorul/coordonatorii simpozionului:

Prof. Cristea Ines, profesor, ynescristea@yahoo.com

Prof. Bălaşa Daniela, profesor, daniela_bls@yahoo.com

Echipa de coordonare a activităţii:

Prof. Vîrban Titu, director

Prof. Cristea Ines, director-adjunct

Prof. Bălaşa Daniela

Prof. Mitroi Cristina

Prof. Enuș Lidia

Prof. Buga Mădălina

Prof. Constantin Eugenia

Prof. Rugu Valentina

Mitu Adriana, contabil

Sîrbu Magdalena, bibliotecar

Vîlceanu Florentina, bibliotecar

 • INFORMAȚII DESPRE SIMPOZION

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

B.1. Titlul: „ ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII  DURABILE”

B.2. Tipul activităţii: Simpozion

B.3.Categoria încare se încadrează activitatea de perfecţionare: nivel interjudeţean;

B.4. Număr de cadre didactice participante: 80 de cadre didactice

B.5. Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt – reprezentat prin d-na inspector şcolar pentru chimie şi biologie prof. Gabriela Badea și d-na inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prof. Luminița Floricel
 • Casa Corpului Didactic Olt – reprezentată prin d-l director prof. Marius Bălaşa;
 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea – reprezentat prin d-na Dr. Chim.Liliana Teodorof
 • Liceul Teoretic ,,I.H. Rădulescu” din  Târgovişte, Dâmboviţa – reprezentat prin d-na director prof. Tăbîrcă Angelica;
 • Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza” din Galaţi – reprezentat prin d-na director  prof. Chirnoagă Iulia Maria;
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Dumeni, Botoşani – reprezentat prin d-l director prof. Dumbravă Ciprian;
 • Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Motru, Gorj – reprezentat prin d-na director prof. Carmen Videscu;
 • Şcoala Gimnazială Giarmata, Timiş – reprezentat prin d-l director prof. Ciora Gabriel;
 • Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galați – reprezentată prin d-na director prog. Tudorache Valentina;
 • Liceul Agricol ,,Dr. C. Angelescu” – reprezentată prin d-na director dr. ing. Codreanu Daniela;
 • Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Tecuci, Galați – reprezentată prin d-na director prof. Grecu Ion;
 • Școala Profesională Sâg, Sălaj – reprezentată prin d-na director prof. Peștan Mariana
 • Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Bistrița – reprezentată prin d-na director prof. Alina Silvia Luca;
 • Colegiul Național ,,Iulia Hașdeu”, București – reprezentată prin d-na director prof. Carmen Elena Almășan;
 • Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Craiova, Olt – reprezentată prin d-l director dr. ing. Pătrașcu Cristian;
 • Asociația de părinți ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt – reprezentată prin d-na economist Argherie Luminița;
 • Școala Gimnazială ,, George Emil Palade”, Buzău – reprezentată prin d-na director prof. dr. Elena Gheorghe;
 • Școala Gimnazială Nr. 116, București – reprezentată prin  director prof. Slăninoiu L.;

B.6. Invitaţi:

Asociația de Părintii de la Liceul Teoretic ,,Ioniţă Asan”, Caracal

Reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judetean Olt şi ai Casei Corpului Didactic Olt;

Mass-media

B.7. Locaţia: Liceul Teoretic ,,Ioniţă Asan”, Caracal, Olt

Data desfăşurării: 21 mai 2020

B.8. Bugetul estimativ al simpozionului:  500 lei

Bugetul simpozionului a provenit din sponsorizări, 400 lei, și din venituri proprii, 100 de lei. Banii au fost cheltuiti pentru editarea revistei simpozionului, 270 de lei, editarea diplomelor, achiziționarea de mape de plastic cu capse si expedierea mapelor prin Posta Romana.

 • REZUMATUL SIMPOZIONULUI
 1. Forma de organizare a simpozionului: ONLINE (datorită stării de urgență)
 2. Obictivele simpozionului:

Obiectivul general al activităţii/Scopul:

Simpozionul urmăreşte diseminarea de către/înspre  cadrele didactice a experienţei referitoare la rezultatele  unor  acțiuni de promovare a dezvoltării durabile prin educație .

 • Grupul-ţintă:

Simpozionul se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar

 • Durata: anul şcolar 2019-2020
 1. Numarul si  numele cadrelor didactice implicate în desfasurarea proiectului

În desfăşurarea simpozionului s-au implicat un număr total de 76 de cadre didactice şi 4 cadre didactice-auxiliare.

 1. Descrierea activităților propuse, în ordinea în care se vor desfășura.

Activitatea nr. 1: Formarea echipei de proiect – Înscrierea partenerilor, constituirea echipei de proiect la nivelul fiecărei şcoli. La nivelul unităţii noastre şcolare s-a format echipa coordonatoare a simpozionului şi au fost contactate cele 6 scoli partenere din judeţele: Dâmboviţa, Botoşani, Galaţi, Timiş, Sălaj, Buzău, Bistița, Dolj şi Gorj, dar şi ISJ Olt şi CCD Olt.

Perioada de desfăşurare: 01.09.2019-30.09.2020

Activitatea nr. 2: Organizarea programului de lucru,  lansarea Simpozionului, elaborarea şi editarea de materiale informative pentru Simpozion.

Echipa coordonatoare a stabilit programul de desfăşurare al proiectului, a elaborat şi editat materiale informative pentru promovarea simpozionului care au fost distribuite şcolilor partenere şi publicate pe site-urile scolilor partenere, site-ul https://iteach.ro/, site-ul CCD Olt (http://ccdolt.ro), site-ul colegiului nostru (www.cniasan.ro)

Perioada de desfăşurare: 01.10.2019-30.11.2019

Activitatea nr. 3: Pregătirea materialelor pentru realizarea simpozionului

In această perioada echipa de coordonare a primit, centralizat şi editat materialele eleborate de cei 79 de profesori participanţi cu lucrări în cadrul simpozionului.

S-au primit 52 de articole ale cadrelor didactice din judeţele: ILFOV, DOLJ GORJ, MEHEDINȚI,GALAȚI, TIMIȘ, BACĂU, TELEORMAN, BRAȘOV, SUCEAVA, PRAHOVA,  DÂMBOVIȚA, OLT

 Simpozionul cuprinde două secţiuni:

Sectiunea 1. Sesiune de comunicări/lucrări ştiinţifice şi referate cu tema propusă – 33 de articole;

Sectiunea 2. Prezentarea de proiecte şi strategii didactice inovative  în domeniul ştiinţelor – 18 articole; 

Perioada de desfăşurare: 01.12.2019-29.02.2020

Activitatea nr. 4: Desfăşurarea lucrărilor din cadrul Simpozionului interjudeţean  „ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării  durabile”. Activitatea s-a desfăşurat la Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”, Caracal. La activitatea ONLINE, folosind aplicația ZOOM, au participat 40 de cadre didactice. Au fost prezentate 10 de exemple de bune practice şi activităţi cu teme propusă.

S-a  organizat o expoziţie de carte (în format electonic) cu tema propusă de către Sirbu Magdalena şi Vilceanu Florentina şi o expoziţie de de afișe și desene (în format electronic) pe tema simpozionului, expoziţie realizată de d-nele profesoare Buga Mădălina, Bălașa Daniela, Bălan Sanda și Cristea Ines. La finalul activităţii a fost aplicat un chestionar.

Data desfăşurării: 21.05.2020.

La activitatea online a fost invitat domnul dr. Adrian Burada, cercetator III chemist în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea care a sustinut o prelegere despre dezvoltarea durabilă din Delta Dunării.

Activitatea nr. 5: Publicarea materialelor din cadrul simpozionului.

Materialele redactate în cadrul simpozionului „ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării  durabile” au fost publicate în revista electronica cu acelaşi nume la editura SITECH Craiova cu ISSN 2559 – 1835 şi ISSN-L – 2559 – 1835.

Perioada de desfăşurare: 01.04.2018-30.04.2018

Activitatea nr. 6: Realizarea diseminării proiectului în presă, reviste şi pe site-urile şcolilor   participante şi transmiterea mapelor simpozionului către participanți.

Au fost distribuite participanţilor mapele simpozionului (diploma participare, pliant şi CD cu revista electronică „ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării  durabile”)

Perioada de desfăşurare: 21.05.2018-30.06.2018.

Simpozionul, prin multitudinea temelor abordate și a exemplelor de practici împărtășite de participanți, folosite în activitățile cu elevii și partenerii educaționali, și-a atins obiectivul general pe care și l-a propus.

Schimbul de experiență s-a dovedit extrem de util, participanții exprimându-și dorința de a se continua acest gen de colaborare și de activități în anii școlari următori.  ,,Profesorii şi elevii implicati au avut de învățat lucruri interesante, iar organizatorii au transmis buna pregătire, ospitalitate”, nota un participant la rubrica impresii asupra celor prezentate din chestionarul administrat la finalul activității.

Echipa organizatoare are ca scop asigurarea sustenabilității proiectului

Post your comments

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: